Zaznacz stronę

Relacje międzyludzkie i międzypaństwowe. Wiara w życiu codziennym i w twórczości artystycznej. Gospodarka i finanse Ciekawi goście, otwarci uczestnicy, wydarzenie organizowane już od 14 lat. Wszystkie te tematy i cechy charakteryzują tegoroczne Forum Młodych, organizowane przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, należące do Federacji Skautingu Europejskiego.

Już po raz dwunasty Skauci Europy z Polski organizują wydarzenie znane pod nazwą Forum Młodych. Jego uczestnicy to skauci powyżej 17 roku życia, czyli przewodniczki i wędrownicy, szefowe i szefowie oraz Harcerki i Harcerze Rzeczypospolitej, działający w ramach Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” oraz ich przyjaciele i osoby spoza ruchu, zainteresowane Forum.

Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 25-26 listopada w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. W planie znajdują się konferencje z ciekawymi gośćmi, a w sobotę 25 listopada również wieczorna zabawa.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rozmowy o wierze i relacjach między kobietami i mężczyznami. Świat finansów i dyskusja Tolkienowska to tylko niektóre tematy sobotnich i niedzielnych konferencji. A wszystko to okraszone możliwością spotkania ludzi żyjących wartościami chrześcijańskimi i wieczorną zabawą. Te i inne elementy Forum sprawiają, że jest ono ważnym punktem w planie rocznym wielu skautów oraz ich znajomych, jak również osób spoza ich środowiska.

Wszystkich zainteresowanych dokładniejszymi informacjami na temat Forum Młodych 2017 odsyłamy na naszą stronę internetową, którą można znaleźć pod adresem www.forum-mlodych.pl.

Organizatorem Forum Młodych jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” należące do Federacji Skautingu Europejskiego, zwane w skrócie Skautami Europy. Skauci Europy jest to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Ruch ten oparty jest na metodzie skautowej Roberta Baden-Powella, pedagogice skautingu katolickiego, stoworzonej przez francuskiego jezuitę o. Jakuba Sevin oraz tradycjach przedwojennego harcerstwa polskiego. Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). Ruch ten działa w wielu krajach Europy i posiada status prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Apostolską w 2003 roku.

Share This