PRELEGENCI

Dowiedz się o nich więcej!

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

Teolog kultury, wykładowca; kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II, adiunkt w Instytucie Dialogu Wiary i Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W przestrzeni jej zainteresowań badawczych znajdują się teologia ciała, tożsamość, dialog wiary i kultury, polityka kulturalna, pedagogika kultury, ale też przestrzenie łączenia nauki i szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego.

Autorka i współautorka kilkunastu publikacji analizujących nauczanie i twórczość Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Pomysłodawca i współtwórca projektów badawczych: Tożsamość ciała – pogranicza teologii i antropologii.

W 2017 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz państwa i obywateli w obszarze nauki.